Hà Nội thành lập thêm 1 khu công nghiệp tại huyện Thường Tín

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

Cụm công nghiệp Vạn Điểm có quy mô 7,24ha nằm trên địa bàn xã Vạn Điểm và được đầu tư bởi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín. Cụm công nghiệp này có tính chất, chức năng là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (thủ công mỹ nghệ, ngành mộc, sơn mài…).

Cụm công nghiệp Vạn Điểm được thành lập nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Thường Tín; tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trong cụm công nghiệp.


Từ đầu tháng 7 tới nay, Hà Nội đã thành lập mới
hơn 20 cụm công nghiệp tại các quận, huyện. Ảnh minh họa
UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín thực hiện theo đúng Điều 20, 21 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

UBND huyện Thường Tín thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước với Cụm công nghiệp Vạn Điểm theo Điều 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/5/2017 về việc quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *