Hướng dẫn toàn bộ quy trình làm sổ đỏ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng đăng ký thuộc Phòng tài nguyên và môi trường (quận, huyện) nơi có đất.


1. Cơ quan thực hiện:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường (quận, huyện) nơi có đất.

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hộ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Đối tượng mang hồ sơ đến nộp và nhận kết quả tại cơ quan hành chính có thẩm quyền.

Bước 3: Cán bộ tại nơi có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ.

+Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn ngày đến lấy kết quả

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn quy trình và giấy tờ cần thiết để công dân hoàn thiện lại bộ hồ sơ.

quy trinh lam so do

Bước 4: Cán bộ có thẩm quyền thu thập và chuyển các bộ hồ sơ tiếp nhận lên người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến cho bộ phận tiếp nhận để trả lại cho công dân theo đúng thời gian ghi trên giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân mang giấy hẹn đến cơ quan hành chính có thẩm quyền để nhận lại bộ hồ sơ đã được xác thực.

3. Thành phần số lượng hồ sơ:

1) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

2) Giấy tờ chứng minh việc quản lý sử dụng ổn định mảnh đất;

3) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng ( trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có);

4) CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất

giay to so do

5) Văn bản uỷ quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có).

6) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Thời hạn giải quyết

Không quá 55 ngày từ khi cán bộ quản lý nhận được bộ hồ sơ hợp lệ

5. Lệ phí:

– 25.000 đồng/giấy chứng nhận; miễn lệ phí đối với hộ gia dình, cá nhân ở nông thôn

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *